Planer

Vi har planer på att genomföra parning på två honor under sommaren / hösten 2021 och hoppas på att det går att genomföra med gott resultat.